Het onderhoud van uw cv-ketel : een wettelijke verplichting voor de gebruiker!

Het onderhoud van uw cv-ketel : een wettelijke verplichting voor de gebruiker!

 

De wet voorziet dat je uw cv-ketel regelmatig moet laten onderhouden en dit onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkend technicus. 
Voor centrale stooktoestellen op gas is er een verplichte  tweejaarlijkse controle. Voor stooktoestellen op stookolie  is dit zelf een jaarlijkse verplichte controle.
Wie moet die controle laten uitvoeren? De gebruiker ! Dus desgevallend de huurder van het pand. Het lijkt me aangewezen om een verwijzing binnen de huurovereenkomst  te maken naar deze verplichte onderhoudscontrole. In het andere geval kan je als eigenaar de huurder tijdig op deze plicht wijzen.

U zal vaststellen dat er weinig of geen controle op deze onderhoudsplicht is, maar het gevaar ligt eerder bij eventuele schadegevallen die zouden optreden.  Dan zou de verzekeraar u nalatigheid kunnen aanwrijven en loop je mogelijke dekkingen van schadegevallen mis.

Maar er zijn nog redenen om uw cv-ketel op tijd te onderwerpen aan een onderhoudsbeurt: Verhoog uw veiligheid en de levensduur dankzij een goed onderhouden cv toestel.

 

Het Antress team
Sebastien Van de Looverbosch & Dirk Peeters

 

 

Dit is een uitgave van Antress vastgoed bv – verantwoordelijke uitgever Dirk Peeters

De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar nieuwsbrief opgenomen informatie waarvoor ze echter

niet aansprakelijk kan gesteld worden.   – e-mail:  dirk@antress.be